پیام مدیر عامل

در دنیای امروز با توجه به پیشرفتهای روز افزون بشر در علم،صنعت و تجارت همواره هماهنگی و همراهی کلیه افراد یک جامعه در جهت تداوم و پیشرفت آن جامعه ضروری است. کلیه خدمات،صنایع و علوم با بکارگیری توان تخصصی و اجرایی خود، موظف به ارائه خدمات برای بالابردن سطح کیفیت و ارتقای درجه جامعه خود می باشند.

بر این اساس شرکت پیشتاز عالم فارس(PalfaGroup) با هدف ایجاد صلح وروابط نیک و ارتقای سطح کیفیت میهن عزیزمان ایران، در بخش تجارت و بازرگانی،تشکیل و آماده ارائه خدمات مربوط می باشد.

امید است که زین پس ما بتوانیم قدمی هرچند کوچک برای سزبلندی نام میهن عزیزمان در دنیای پیشرفته صنعت و بازرگانی امروز،برداشته و سهمی در اعتلای پیشرفت و بلند آوازه تر کردن نام ایران همیشه سربلندمان به یاری پرودگار یگانه داشته

دکتر عباس فاطمی